Przejdź do treści

Czym jest coaching prowokatywny?

  • przez

Najprościej – coaching prowokatywny jest diabelnie skuteczną metodą pracy z klientem, odkrytą i rozwiniętą przez Franka Farrelly’ego.

Kluczem do coachingu prowokatywnego jest zespół trzech elementów, które MUSZĄ wystąpić JEDNOCZEŚNIE:

  • humor,
  • prowokowanie (stawianie wyzwań),
  • ciepło/życzliwość

Brak któregokolwiek z nich sprawia, że przestaje to być coaching prowokatywny!

Styl prowokatywny opiera się na przekonaniu, że człowiek jest silny – silniejszy niż się pozornie wydaje. Osoba, która obserwuje sesję prowokatywną może mieć wrażenie, że coach przekracza wszelkie granice, w rzeczywistości – jest zupełnie inaczej. Coach słowami, lub zachowaniem dokładanie odzwierciedla to, co sam o sobie myśli klient, a ten – w końcu czuje się zrozumiany.

Coach prowokator stawia przed klientem wyzwania, ale robi to w niezwykle ciepły i przyjacielski sposób, z dużą dawką humoru. Wyśmiewanie problemu jest skutecznym lekarstwem, a okrężne drogi prowadzą do celu. Coach często stosuje przejaskrawienie, wyolbrzymienie, czasem zachowuje się jak błazen, innym razem jak przerażony, zakompleksiony terapeuta… Nigdy nie rozumie klienta, klient musi przekonywać coacha, że w ogóle ma problem.

Coaching prowokatywny, mimo że tak różny od podejścia tradycyjnego, prowadzi dokładnie do tych samych celów co tradycyjny – rozwoju oraz efektywnego rozwiązania przez klienta problemów, które często nie mogły być rozwiązane w tradycyjny sposób.

(koncepcja trzech elementów została szerzej opisana w książce Jaapa Hollandera „Coaching Prowokatywny”, METAmorfoza 2009)