Przejdź do treści

Czym jest coaching prowokatywny

  • przez

Czym jest coaching prowokatywny?

Najprościej – coaching prowokatywny jest diabelnie skuteczną metodą pracy z klientem, odkrytą i rozwiniętą przez Franka Farrelly’ego.

Kluczem do coachingu prowokatywnego jest zespół trzech elementów, które MUSZĄ  wystąpić JEDNOCZEŚNIE:

  • humor,
  • prowokacja (stawianie wyzwań),
  • ciepło/życzliwość

Brak któregokolwiek z nich sprawia, że coaching przestaje być prowokatywnym!

Styl prowokatywny opiera się na przekonaniu, że człowiek jest silny – silniejszy niż się pozornie wydaje. Osoba, która obserwuje sesję prowokatywną może mieć wrażenie, że coach przekracza wszelkie granice, w rzeczywistości – jest zupełnie inaczej. Coach słowami, lub zachowaniem dokładanie odzwierciedla to, co sam o sobie myśli klient, a ten – w końcu czuje się zrozumiany.

Coach  prowokator stawia przed klientem wyzwania, ale robi to w niezwykle ciepły i przyjacielski sposób, z dużą dawką humoru. Wyśmiewanie problemu jest skutecznym lekarstwem, a okrężne drogi prowadzą do celu. Coach często stosuje przejaskrawienie, wyolbrzymienie, czasem zachowuje się jak błazen, innym razem jak przerażony, zakompleksiony terapeuta… Nigdy nie rozumie klienta, klient musi przekonywać coacha, że w ogóle ma problem.

Bardzo ważnym elementem stylu prowokatywnego jest zaufanie intuicji oraz  pierwsze wrażenie. W coachingu prowokotywnym nie można skrzywdzić klienta (pod warunkiem zachowania trzech fundamentalnych zasad – humoru, prowokacji oraz życzliwości), zatem wszystkie naturalne reakcje coacha  często są kluczem do szybkiej przemiany coachowanego. Efektem sesji prowokatywnej może być:  zmiana (klient protestuje i podejmuje decyzję o zmianie) lub akceptacja rzeczywistości taką jaka jest. Oba rozwiązania są korzystne. Czasem reakcja może być opóźniona. Klient po sesji może wyjść poirytowany, z poczuciem braku jakiegokolwiek postępu – jest to dość typowe. Należy wówczas wykazać się cierpliwością zanim nastąpi moment przełomowy, choć nie zawsze musi być on spektakularny,

Coaching prowokatywny, mimo że tak różny od podejścia tradycyjnego, prowadzi dokładnie do tych samych celów – rozwoju oraz efektywnego rozwiązania problemów klienta, które często nie mogły być rozwiązane w tradycyjny sposób..

Tomasz Kowalik