Przejdź do treści

Prowokator GG

  • przez

Zespół prowo.pl pragnie podkreślić iż nie mamy nic wspólnego z darmowym programikiem do robienia żartów na GG. Nic nam nie wiadomo abyśmy byli autorami, bądź znali autorów owego programu.

Jednocześnie w pełni poważnie uznajemy za niepoważne nabijanie się z ludzi w ten sposób. I oczywiście nigdy, ale to przenigdy nie pokusiliśmy się o jego używanie w celu prowokacji. Coaching prowokatywny został stworzony do celów wyższych, pomocy ludzkości, uzdrawiania niewinnych ofiar okoliczności życiowych, no może jeszcze do zarabiania przez nas kwot dużych i jeszcze większych.

Robienie sobie jaj w coachingu prowokatywnym powinno być strategiczne. Coach Prowokator wywołuje reakcje:

  • Przejawiać samouznanie – werbalnie i niewerbalnie
  • Zachowywać się adekwatnie zarówno w działaniach, jak i w związkach.
  • Chronić się realistycznie
  • Angażować się w realistyczne testowanie rzeczywistości psychospołecznej i uczyć się rozróżnień niezbędnych do reagowania w elastyczny sposób. Percepcja ogólna prowadzi do zgeneralizowanych, stereotypowych reakcji, rozróżnienia percepcyjne prowadzą do reakcji elastycznych, dostosowanych.
  • Angażować się w wiążące się z ryzykiem zachowania w relacjach osobistych, a szczególnie spontanicznie i bezpośrednio okazywać ważnym dla siebie osobom swoje rzeczywiście przez siebie doświadczane uczucia i czułość. Najtrudniejszymi słowami w związkach są zwykle „Potrzebuję cię, tęsknię za tobą, zależy mi na tobie” — wyrazy oddania innym.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się nadużywaniu humoru w życiu codziennym. Zdecydowanie przeciwstawiamy się marnowaniu radości życia na robienie żartów bliskim przy pomocy tak potężnego narzędzia jak techniki coachingu prowokatywnego czy programiki typu Prowokator GG
Życie jest za krótkie by marnować je na prozę typu humor, żarty, przekomarzanie się.

 

Piotr Jaczewski